DuPont Compounding Operator (m/v) in Antwerp, Belgium

Compounding Operator (m/v) (Job Number: PRO00008513)

Description

Doel van de functie:

 • Hij/Zij verzorgt de operationele werking van de extrusielijnen om de extrusie op een veilige, kwalitatieve en efficiënte manier te laten verlopen. Dit houdt de bediening van de extruders en transitietaken in

 • Hij/Zij heeft zowel een controlerende als uitvoerende taak, zowel onder normale als onder afwijkende omstandigheden

 • Hij/Zij werkt nauw samen met de andere operators van het team en is trainingsbegeleider van nieuwe operators

Functionele taken en verantwoordelijkheden:

Taken:

 • Bedient de machines die deel uitmaken van het extrusieproces

 • Doet clean-out en transitietaken

 • Organiseert zijn/haar werk zelfstandig en zorgt voor probleemvoorkoming en -behandeling. Dit zowel op gebied van kwaliteit en veiligheid in een mechanische en PLC gestuurde procesafdeling.

 • Voert kleine herstellingen en controles uit

 • Doet een eerstelijnsstoringsanalyse en neemt gepaste actie ter correctie van de storing

 • Doet de nodige transacties in SAP voor goederenconsumpties, materiaalbewegingen en controles

 • Zorgt voor de veiligheid van zichzelf, zijn/haar collega’s en contractors

 • Assisteert bij/geeft de praktische training van nieuwe medewerkers/operators

 • Onderhoudt goede contacten met andere operators binnen zijn/haar shift en daarbuiten, alsmede met onderhouds-, labo- en procespersoneel

 • Doet de nodige activiteiten die redelijkerwijze verwacht mogen worden om de continuïteit en de goede werking van de organisatie te waarborgen

 • Houdt zijn/haar werkomgeving stofvrij en opgeruimd

 • Rapporteert over zijn/haar dagtaak en speciale voorvallen

 • Werkt volgens de standaarden van veiligheid, kwaliteit, efficiëntie, orde&netheid en een goede samenwerking

 • Assisteert bij werkzaamheden die buiten het terrein van zijn/haar normale activiteiten vallen

Verantwoordelijkheden:

 • Heeft een uitvoerende en controlerende taak onder normale en afwijkende omstandigheden

 • Is verantwoordelijk voor het bedienen van diverse toestellen, het controleren en het behandelen van het eindproduct

 • Neemt de nodige initiatieven om te produceren binnen de geldende kwaliteitsstandaard

 • Is verantwoordelijk voor de goede toestand van de materialen, machines en werkplaats

 • Is verantwoordelijk om op een veilige, efficiënte en kwaliteitsbewuste manier de gewenste hoeveelheden van het product tijdig te produceren

 • Streeft naar het efficiënter maken van zijn/haar taken en zijn/haar werkomgeving

Qualifications

 • Opleidingsniveau: A2 (Elektro)mechanica of gelijkwaardig

 • Goede kennis van het Nederlands, kennis van het Engels is een plus

 • Ervaring in een compounding omgeving is een troef

 • Enige pc-vaardigheden zijn een meerwaarde (SAP, Excel, Outlook,...)

 • Verantwoordelijkheidsgevoel, gemotiveerd, ondernemingszin en de kernwaarden van het bedrijf promoten

 • Nauwkeurig en kwaliteitsbewust

 • Contactvaardig, communicatief en teamspeler

 • Flexibele persoonlijkheid

 • In staat een divers takenpakket uit te voeren

 • De basisoorzaken van problemen kunnen analyseren en efficiënte oplossingen voorstellen

Primary Location: EMEA-Belgium-Antwerp-Mechelen

Organization: Transportation & Advanced Polymers

Schedule: Full-time

Education Level: Technical Diploma (±12 years)

Employee Status: Temporary

Job Type: Experienced

DuPont is an equal opportunity employer. Qualified applicants will be considered without regard to race, color, religion, creed, sex, sexual orientation, gender identity, marital status, national origin, age, veteran status, disability or any other protected class. If you need a reasonable accommodation to search or apply for a position, please visit our Accessibility Page for Contact Information. For US Applicants: See the “Equal Employment Opportunity is the Law” poster.